لینک دانلود فایل طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:خیار تدلیس در ازدواج,پروپوزال فریب در ازدواج,پروپوزال تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,نحوه ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج,پروپوزال فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران,فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران

دانلود طرح تفصیلی و پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی كیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد.

در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.

کلید واژه ها :

ازدواج

فریب

تدلیس

اغفال

حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود

فهرست مطالب

چكیده 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1-کلیات 2

1-1- 1- مقدمه 2

1-1-2- بیان مسأله 6

1-1-3-سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از 11

1-1-4- فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از 11

1-1-5-روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 11

1-1-6- پیشینة تحقیق 12

1-1-7-ضرورت انجام تحقیق 12

1-1- 8 -اهداف تحقیق 13

1-1-9 - ساختار تحقیق 13

1-2- مفاهیم 14

1-2-1- مفاهیم مقدماتی 14

1-2-1-1 - معنای لغوی 14

1-2-1-2 - معنای اصطلاحی 15

1-2-2- پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران 16

1-2-2-1 - پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب 17

1-2-2-2- پیشینة تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب 18

1-2-3 - جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری 19

1-2-3-1 - فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی 19

1-2-3-2- تدلیس در نکاح در فقه امامیه 23

1-2-3-2-1-تعریف لغوی تدلیس 24

1-2-3-2-2 - تعریف اصطلاحی تدلیس 24

1-2-3-2-3- تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه 26

1-2-3-2-4 - اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو 28

1-2-3-2-4-1 - تدلیس حقوقی 28

1-2-3-2-4-2- شرایط تأثیر تدلیس 32

1-2-3-2-4-3 -تدلیس کیفری 34

1-2-3-3-فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری 37

1-2-3-3-1- قانون راجع به ازدواج 37

1-2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی 38

1-2-3-3-3 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 41

1-2-3-3-4 -ضابطة تشخیص فریب 43

1-2-3-3-4-1- ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین...) 43

1-2-3-3-4-2- ضابطة شخصی 44

1-2-4- زمینه‌های تحقق تدلیس 45

1-2-4-1 -زمینه‌های اجتماعی 45

1-2-4-2 - زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی) 47

1-2-4-3 - زمینه‌های اقتصادی 47

1-2-4-4 - زمینه‌های روانی و شخصیتی 48

منابع 70

ادامه مطلب و دریافت فایل

اثرات فشار عصبی بر عملکرد کارمندان سازمان:انواع فشار عصبی کارمندان,انواع استرس کارکنان سازمان,تأثیرات استرس بر عملكرد كاركنان سازمان,اثرات استرس بر عملكرد كارمندان,اثرات فشار عصبی بر عملکرد کارکنان,اثرات فشار عصبی بر عملکرد کارمندان سازمان,دانلود مقاله اثرات فشار عصبی بر عملکرد

حقوق شهروندی و بررسی آن در اسلام و غرب:حقوق شهروندی,حقوق شهروندی در ایران,حقوق شهروندی در اسلام و غرب,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوق شهروندی,بررسی حقوق شهروندی در اسلام,بررسی حقوق شهروندی در غرب

پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز:اعتبار برند,کیفیت درک شده برند,ارزش درک شده برند سبز,ابعاد ارزش ویژه برند سبز,عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز,تاثیر اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز,تاثیر کیفیت درک شده بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز,پروپوزال ارزش ویژه برند سبز

پروپوزال شناسایی معیارهای مطلوب ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی:ارزیابی عملکرد کارکنان,پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان,شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد,مدل های نوین ارزیابی عملکرد کارکنان,پروپوزال ارزیابی عملکرد هیات علمی دانشگاه,سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی

افزایش بازدهی انرژی مصرفی شبکه های CRN با مخابرات مشارکتی:رادیوی شناختگر,شبکه های عصبی,شبکه های رادیو شناختی,بیشینه گذردهی شبکه ثانویه,دست به دست شدن فرکانسی,افزایش بازدهی انرژی مصرفی شبکه های CRN با مخابرات مشارکتی,افزایش راندمان انرژی مصرفی در شبکه‌های رادیوشناختی با استفاده از رویکرد مخابرات مشارکتی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات

پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل چهارم):اخلاق معیشتکتابپاورپوینتدانلود

پروتئینهای محرک و حرکت:پروتئینهای محرک و حرکت

تکنیک های داده کاوی در تحلیل پایگاه داده های حوادث:مقاله داده کاوی,کاربرد داده کاوی,تاریخچه داده کاوی,روش های داده کاوی,تکنیک های داده کاوی,تحقیق در مورد داده کاوی,ارزیابی ریسک حوادث با داده کاوی,تحلیل حوادث با داده کاوی,تحلیل پایگاه داده های حوادث با داده کاوی

پاورپوینت نظریه بندورا مربوط به درس نظریه های یادگیری:پاورپوینت نظریه بندورا,درس نظریه های یادگیری,

گزارش دوره کارآموزی شرکت صنایع هواپیمایی صنعت ساخت موتورهای توربینی:موتورهای جت,صنایع هواپیمایی,موتورهای توربینی,قسمتهای مختلف موتور جت,دانلود گزارش دوره کارآموزی شرکت صنایع هواپیمایی صنعت ساخت موتورهای توربینی,دانلود گزارش دوره کارآموزی,خرید گزارش دوره کارآموزی,انجام گزارش دوره کارآموزی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل